Spotkania z rodzicami

Harmonogram i tematyka spotkań rodziców z wychowawcami na rok szkolny 2021/22

w Zespole Szkół Akademickich w Łomży

16-24.09.2021 r. godz. od 16.00Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2021/2022.
Szkolenie dla uczniów i rodziców klas maturalnych „MATURA 2022”.
17.12.2021 r.
godz. od 17:00  
Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
19.01.2022 r.
godz. 17:00
Spotkania z wychowawcami . Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022.
23.03.2022 r.
godz. 17:00
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
27.04.2022 r.
godz. 17:00
Spotkanie z wychowawcami klas maturalnych.
Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 i cyklu nauczania.
18.05.2022 r.
godz. od 17:00
Spotkania z wychowawcami.
Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
23.06.2022 r.
godz. 17:00
Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy nie uzyskali promocji do  klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły, a przyznane zostało im prawo do egzaminu poprawkowego.
Informacja o egzaminie oraz zajęciach wspomagających.