Spotkania z rodzicami

Harmonogram i tematyka spotkań rodziców z wychowawcami na rok szkolny 2020/21 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży

16-25.09.20r. godz. od 16.00Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2020/2021. Szkolenie dla uczniów i rodziców klas maturalnych „MATURA 2021”.
16.12.20r.
godz. od 17:00  
Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
20.01.21r. godz. 17:00Spotkania z wychowawcami . Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021.
24.03.21r.
godz. 17:00
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania. Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
28.04.21r.
godz. 17:00
Spotkanie z wychowawcami klas maturalnych. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 i cyklu nauczania.
19.05.21r.
godz. od 17:00
Spotkania z wychowawcami. Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania. Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
24.06.21r.
godz. 17:00
Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy nie uzyskali promocji do  klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły, a przyznane zostało im prawo do egzaminu poprawkowego. Informacja o egzaminie oraz zajęciach wspomagających.