Mobilność – edycja II

O Projekcie

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży realizuje projekt pn. ,,Mobilności ponadnarodowe to rozwój kompetencji przyszłości uczniów ALO plus”. Projekt jest uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu POWER ,,Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” II edycja realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt zakłada realizację 30 mobilności tj. wyjazdów uczniów do Portugalii i udział we wspólnych warsztatach z uczniami szkoły AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS. Pozwoli im to na bezpośredni kontakt ze swoimi rówieśnikami z Portugalii, poznanie podstaw języka portugalskiego i doskonalenie praktycznego wykorzystania języka angielskiego.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego poznają kultury, tradycji, gospodarki Portugalii.  

Uczestnicy: 30 uczniów ALO w Łomży.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów ALO w obrębie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się uczniów.

Planowane działania

– przygotowanie do mobilności w zakresie przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego,

– mobilności ponadnarodowe uczniów (5 dni pobytu i warsztatów w Portugalii).

W ramach mobilności uczniowie będą mieli zapewnione:

– transportu samochodowy i lotniczy z Polski do Porto w Portugalii i powrotny,

– zakwaterowanie w Bradze (Portugalia) – 6 noclegów,

– wyżywienie w czasie trwania mobilności,

– ubezpieczenie  NW, zdrowotne w tym zakresie ryzyka zachorowania i konieczności leczenia COVID,

– transport lokalny w Portugalii,

– opiekunów.

Trwa ustalanie z Partnerem AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS terminów mobilności tak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników i zrealizować złożony program.

Zakwalifikowani uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do udziału w mobilności.

Została przeprowadzona rekrutacja. Zakwalifikowano 30 uczestników.