Matura 2015

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi egzaminów maturalnych w formule 2015 w roku szkolnym 2020/21

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021
  2. dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
  3. dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  4. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  5. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  6. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  7. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.