Matura 2022

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi egzaminów maturalnych w formule 2022 w roku szkolnym 2021/22

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym branżowej szkoły II stopnia) i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2021/2022
  • dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2020/2021 włącznie
  • dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.