Kalendarz

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych

w roku szkolnym 2022/23

W załączniku poniżej znajduje się wykaz wszelkich zaplanowanych uroczystości oraz imprez szkolnych na bieżący rok szkolny. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, harmonogram tych wydarzeń został opracowany w oparciu o wszelkie wytyczne MEN i GIS.