Kadra pedagogiczna

Dyrekcja:

Turek Barbara – dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Łomży

Żebrowski Ernest – wicedyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Łomży


Nauczyciele:

Bałazy Arkadiusz – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Borawska Beata – język polski

Dzbeńska Aleksandra – podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w branży informatycznej, wychowawca kl. 2B ALO

Dzwonecka Henryka – fizyka, przyroda

Filipkowski Marek – język polski, wiedza o kulturze

Gałczyk Paweł – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 3A ALO

Grodzicka Aneta – język angielski

Jasińska Barbara – historia, historia i społeczeństwo

Jasionek Martyna -administracja systemami operacyjnymi, bezpieczeństwo i higiena pracy, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, lokalne sieci komputerowe, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, programowanie aplikacji internetowych, systemy operacyjne, informatyka, informatyka rozszerzona, matematyka

Karpik Kamil – informatyka, wychowanie fizyczne

Kodzis Piotr – urządzenia techniki komputerowej

Korytkowska Małgorzata – język polski

Kowalczyk Radosław – bezpieczeństwo wewnętrzne, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 4l ASP

Makowski Marcin – geografia, język angielski, wychowawca kl. 2C ALO

Malinowska Ludmiła – język polski

Muzyk Marcin – administracja systemami operacyjnymi, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, informatyka, urządzenia techniki komputerowej

Radlińska Małgorzata – matematyka, wychowawca 2A ALO

Rogińska Katarzyna – bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia, informatyka, przyroda, wychowawca kl. 2A ASP

Rosińska Małgorzata – język polski

Rutkowska Bożena – język polski

Samluk Leszek – informatyka, wychowawca 1A ASP

Sikorska Monika – matematyka, wychowawca kl. 3l ASP

Skołozdrzy Andrzej – bezpieczeństwo wewnętrzne

Skubich Mirosław – matematyka

Szczeciński Marek – język angielski

Szulc-Wójcicka Anna – język hiszpański, wychowawca kl. 1B ASP

Szumowska Izabela – język angielski, wychowawca kl. 2B ASP

Tchórzewska Agnieszka – geografia, wychowawca kl. 2B ALO

Trzeciak-Kowalczyk Anna – język polski

Urbański Sebastian – religia

Weber Marta – religia

Wichowski Mariusz – bezpieczeństwo wewnętrzne

Wiśniewska Bożena – biologia, przyroda

Zambrzycka Anna – filozofia

Zapert Izabela – język polski, wychowawca 1B ALO

Zawojski Dariusz – taktyka i techniki interwencyjne

Żebrowski Ernest – administracja systemami operacyjnymi, bezpieczeństwo i higiena pracy, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, lokalne sieci komputerowe, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, praktyki zawodowe, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, programowanie aplikacji internetowych, systemy operacyjne

Żelechowski Wojciech – historia, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie


Pedagodzy:

Cieślik Agnieszka

Czarnecka Agnieszka