Aktualności

Komunikat Dyrektora szkoły

Pani Dyrektor Barbara Turek informuje, że 2 września 2022 r.

będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia lekcyjne będą odbywały się od poniedziałku 5 września.

akun pro thailand